17.10.2017

O skautingu

Skauting je určen pro všechny děti a mladé lidi, kteří se chtějí učit něčemu novému a prohlubovat své schopnosti a dovednosti. Skautská organizace je rozdělena do tří skupin tak, aby odpovídala požadavkům dítěte:

  • Světlušky a vlčata (6 – 10 let)
  • Skautky a skauti (11 – 15 let)
  • Rangers a roveři (nad 15 let)

Světlušky

Vlčata

WOSM

WAGGGS

 

 

 

 

 

 

Během roku se družiny scházejí na pravidelných schůzkách. Ty jsou plné her, ale děti si také osvojují určité nové dovednosti. Do programu se v průběhu roku řadí také různé jedno i vícedenní výpravy do okolí i do vzdálenějších míst, při kterých děti čeká program plný dobrodružství a zábavy.
Vyvrcholením celoroční činnosti je letní tábor trvající dva týdny. Zde se všichni učí být  platným členem našeho střediska a plní zde zkoušky z praktických dovedností, tj. nováčkovské zkoušky, slib.

Kdo se o děti stará?

Vedoucí oddílu musí být plnoletý. Aby mohl děti vést, musí postupně složit dvě zkoušky: čekatelskou a vůdcovskou. – Čekatelská zkouška opravňuje skauta staršího 15 let k pomáhání a spoluúčasti s vedením oddílu. – Vůdcovská zkouška může být plněna nejdříve v 18 letech a její nositel může vést oddíl. Zkoušky jsou zaměřeny nejen na skautské disciplíny, ale především na pedagogiku, psychologii, schopnost organizace a týmové práce, znalost právních předpisů, zdravovědy a zásad bezpečnosti.