15.2.2020

5. Těškovice – památník slezského skautingu

Stojí na jednom z posledních výběžků Nízkého Jeseníku – Těškovici, který je na mapách zapsán výškou 363 m n. m. Vznikl jako reakce na zákaz skautského hnutí v roce 1970.

První kameny na vrchol položil 30. ledna 1971 bratr Jiří Fiedler. 13. února byla jím do základu uložena listina s tímto textem:

Tento památník vyrůstal kámen po kameni na paměť slezského skautingu. Ať zůstane památkou na to, že skauting v opavském Slezsku zapustil hluboko kořeny a žil i v dobách nejtěžších. V Háji byl skauting založen v roce 1930 a prvním průkopníkem se stává František Broďák – Nik. Nechť se tento památník stane symbolem pro ty, kteří přijdou po nás.

Po celou dobu jej budovali a udržovali ti dříve narození i chlapeckým létům odrostlí háječtí skauti z 2. oddílu Bobrů. Po roce 1989 se u něj schází skautské mládí, aby si připomínalo slavné i méně slavné chvíle skautské historie, aby zde slavnostně skládali skautský slib. V dubnu 1993, v den svátku sv. Jiří, je v blízkosti kamenného památníku umístěn poutač, který kolemjdoucí upozorňuje na smysl jeho existence. V září 1998 je do památníku vložena deska, která je věnována zakladateli hájeckého skautingu bratru Františku Broďákovi. Je tak učiněno u příležitosti jeho nedožitých 80. narozenin.

Více o historii skautingu v Háji ve Slezsku se dozvíte v sekci Historie.