15.2.2020

4. Údolí Čertova mlýna

Historie Čertova mlýna

Pod Dubskou stával mlýn o jednom složení a patřil rodu Kremliců. Vodu zachycovali do rybníka z Podhrabyňky a z Niv, mleli hlavně po deštích a za tání sněhu. Rod Kremliců provozoval mlynářství od roku 1645 do 1740. Dle Karolinského katastru to bylo roku 1723 co Martin Kremnica mlýn nechal zapsat jako selský.

Od roku 1740 vlastnil mlýn i s přilehlými pozemky Jiří Blažej, který založil široce rozvětvenou rodinu mlynářů, jednak ve Velké Polomi, jednak v Chabičově a Krásném Poli. Koncem 19. století se mlýnu říkalo podle nového majitele –  „U Vrby“.

Paní Pešatová s dětmi

Po Vrbovi vlastnil mlýn i s přilehlými pozemky Eduard Pešat, který pravděpodobně proto, že živnost nevynášela, zanechal tu manželku se dvěma dětmi a odjel do Ameriky.

V té době se místu začalo říkat Čertův mlýn nebo U čertovéj báby, pro odlehlost a osamělost, snad i pro srdnatost majitelky, která později získala hostinskou koncesi, a bývalý mlýn se stal výletním místem. Ochotníci tam hráli divadla v přírodě, dokonce v roce 1926 tam ostravské divadlo zahrálo Prodanou nevěstu.

Když Eduard Pešat v Americe zemřel, odkázal tehdy již zletilým dětem slušnou částku, za níž u mlýna postavily jednopatrový hotel s cizineckými pokoji, výčepem a sálem, který dobře prosperoval.

Po 2. světové válce byla celá usedlost Pešatovy rodiny vyvlastněna
pro účely Ministerstva národní obrany a původní budovy srovnány se zemí.

Od roku 1955 do roku 1990 bylo celé údolí oploceno a sloužilo tehdejším Vítkovickým železárnám Klementa Gottwalda jako zkušební střelnice. Po zrušení střelnice se údolí Čertova mlýna opět otevřelo veřejnosti a téměř na stejném místě jako stával původní mlýn, stojí dnes Penzion Čertův mlýn, který opět patří rodině Pešatů. V současné době penzion patří paní MUDr. Janičové z rodiny Pešatů.

Více informací na penzioncertuvmlyn.cz.